دهکده تفریحی زراس

دهکده زاراس

برای دیدن نقشه ی موقعیت جغرافیایی

دهکده تفریحی توریستی زرا س

در استان خوزستان

کلیک کنید

به منظور توسعه فضاهای توریستی و اقامتی در استان خوزستان ، دهکده تفریحی - توریستی زراس با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وداخلی  در اراضی پشت دریاچه سد کارون 3 در حال ساخت می باشد
ادامه مطلب

دهکده تفریحی توریستی زراس به مساحت 206هکتار،

250 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز،

69 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایذه،

14 کیلومتری جنوب شهر دهدز

و 39 کیلومتری سد کارون 3 میباشد

ادامه مطلب ...